top of page

Vi som jobbar här

Linn Augustson

Linn Augustson

Advokat

linn@gilborne.se

031 - 761 78 87

Linn Augustson är verksam främst inom det juridiska ämnesområdet brottmål. Hon arbetar då som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. 

 

Linn Augustson anlitas även av domstolar och myndigheter i mål som bland annat avser LVU (lagen om vård av unga), LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LVM (lagen om vård av missbrukare). 

 

Linn Augustson arbetar även som privat försvarare (försvarsadvokat) och har en mångårig erfarenhet av både stora och små mål. Hon åtar sig även uppdrag avseende ekonomisk brottslighet (ekobrott).

 

Advokatbyrå Gilborne AB

Gärde Wesslau Advokatbyrå

Lunds universitet, Jur. kand.

Mattias Augustson huvudsakliga verksamhetsområden är inom brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han arbetar även med viss fastighetsrätt samt med försäljningar enligt samäganderättslagen. 

 

Mattias Augustson förordnas även av domstolar som offentligt biträde enligt LVU (lagen om vård av unga), LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LVM (lagen om vård av missbrukare) och som ställföreträdare för barn i mål om LVU. 

Mattias Augustson har tidigare arbetat på affärsjuridisk byrå och arbetar även med ekobrottslighet.

 

Advokatbyrå Gilborne AB

Advokat Louise Gilborne AB

Ulf Hjelström Advokatbyrå AB

Kriminalvårdsmyndigheten Helsingborg

Lunds universitet, Jur. kand.

Mattias Augustson

Mattias Augustson

Advokat

mattias@gilborne.se

031 - 761 00 60

Tova Hjelström
logga_streck_röd_2.png
Tova Hjelström arbetar deltid på byrån främst med administrativa frågor samt delvis med rättsutredningar. 
 
 

Tova Hjelström

Administratör

Jur. stud.

bottom of page