top of page

Verksamhetsområden

Vi har specialiserat oss särskilt på 

 

  • Brottmål 

  • LVM, LVU

  • Försäljningar enligt samäganderättslagen

 

På kontoret arbetar flera advokatbyråer gemensamt för att på bästa sätt kunna tillgodose dina intressen. Vi har olika specialistkompetenser och kompletterar varandra. När du ringer blir du hänvisad till den advokat eller jurist som bäst tar hand om just ditt ärende. 

 

Något vi tycker är positivt är att många av våra klienter har vänt sig till oss efter att någon rekommenderat oss, även om uppdragen som kommer direkt från domstolar och myndigheter också utgör en stor del av våra ärenden.  

 

I de mål där det finns möjlighet att få finansiering genom rättshjälp från staten eller rättsskydd 

genom hemförsäkringen hjälper vi dig självklart att ansöka om det.

BROTTMÅL

Vi arbetar med alla typer av brottmål. Vi har lång erfarenhet och ser också alltid till att vara 

uppdaterade inom praxis – allt för att på bästa sätt kunna tillgodose dina intressen.

 

Genom att vi på kontoret har medarbetare som arbetar både som försvarare och målsägandebiträde har vi en extra bred kompetens och kunskapen att se målet från båda håll. Vi ser bara till ditt bästa och att då ha förmågan att se vilka invändningar motparten kan ha är en bra tillgång. 

 

Är du misstänkt för ett brott eller är kanske redan åtalad för ett brott? På kontoret finns flera 

erfarna försvarsadvokater. 

 

Har du varit utsatt för ett brott? Samtliga advokater och jurister arbetar som målsägandebiträde. De hjälper dig och stöttar dig under utredningen hos polisen och vid en eventuell rättegång. Dessutom hjälper vi dig självklart även med frågor om exempelvis kontaktförbud och skadestånd med anledning av brottet.

 

Våra advokater arbetar också som särskilda företrädare för barn i brottmål.

 

FÖRSÄLJNINGAR ENLIGT SAMÄGANDERÄTTSLAGEN

Ibland uppstår problem vid samägande av fastighet. Kanske vill den ena parten inte sälja, medan den andre vill. Man kan då ansöka om försäljning enligt samäganderättslagen. På kontoret arbetar flera advokater och jurister med sådana försäljningar. Vi arbetar både som god man, och handhar då själva försäljningen av fastigheten, och som ombud för delägare. 

 

Vi har stor erfarenhet av dessa frågor och arbetar alltid för ditt bästa.

LVM, LVU

Alla medarbetare på byrån förordnas av domstolar i mål som gäller LVU (lagen om vård av unga), LVM (lagen om vård av missbrukare) och LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård). 

 

Vi har stor erfarenhet av förvaltningsrättsliga frågor och kan ge dig bästa förutsättningarna för att nå framgång med ditt mål.

Din advokat i Göteborg.

Med ditt bästa i fokus.

bottom of page